Από την υπολογιστική σκέψη στην υπολογιστική δημιουργία: Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης για την ενθάρρυνση των μαθητών στην ανάπτυξη ψηφιακών και υπολογιστικών δεξιοτήτων

Το σχέδιο αφορά στην κατάρτιση 10 εκπαιδευτικών και 14 μαθητών του Εργαστηριακού Κέντρου Ευκλείδη, στη θεμελιώδη δεξιότητα της υπολογιστικής σκέψης και πρακτικής. Η υλοποίηση του σχεδίου έχει δύο βασικούς στόχους:

 1. να φέρει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας, σε επαφή με την ερευνητική περιοχή της υπολογιστικής σκέψης και δημιουργίας και θα τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να οραματιστούν νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία τους και να εφαρμόσουν τις δυνατότητες της υπολογιστικής σκέψης δημιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον για την
  αποτελεσματική μάθηση,
 2. να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να διευρύνουν τις προοπτικές και τις αντιλήψεις τους και να προσεγγίσουν διεπιστημονικά τη δημιουργία με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  Η θεματολογία της κατάρτισης είναι:
 • Εισαγωγή στην υπολογιστική σκέψη
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για smartphone με πλήρη πρόσβαση σε δωρεάν εργαλεία
 • Διερεύνηση νέων ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της δημιουργικότητας, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επίλυσης προβλημάτων, της διερευνητικής μάθησης και της κατασκευής απτών προϊόντων που οδηγούν σε ποικίλες μορφές μάθησης και εφαρμογής
 • Προώθηση σχεδιασμού εφαρμογών μέσα από μια πολυδιάστατη προοπτική και ένα πρακτικό πλαίσιο, που θα προάγει την υπολογιστική σκέψη, τη δημιουργία και τη συμμετοχικότητα
 • Κατανόηση του πολιτισμικού και κοινωνικού χαρακτήρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μέσω της υπολογιστικής συμμετοχής με στόχο την ομαδοσυνεργατική επίλυση προβλημάτων
 • Γνωριμία με το διεπιστημονικό πεδίο και την κουλτούρα της «κατασκευής» ως μέσου υποκίνησης της δημιουργικότητας, της ενσυναίσθησης, των σχεδιαστικών διαδικασιών και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης στην δυνατότητά ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών
 • Υιοθέτηση της κουλτούρας “κάνε το μόνος σου” σε ό,τι αφορά την ψηφιακή δημιουργία από το στάδιο της κατανόησης του προβλήματος μέχρι τη λύση του
 • Προσέγγιση της δημιουργίας κώδικα όχι απλώς σαν μια τεχνική κωδικοποίησης, αλλά ως μια ενδογενή δεξιότητα που βοηθά στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης των εφαρμογών και της συμμετοχής σε υπολογιστικές κοινότητες